Aké výhody Vám plynú zo vzdelávania na Akadémii Integrálnej zdravovedy?

 • naučíte sa možnosti, ako zvrátiť ochorenia  a spôsoby harmonizácie svojho organizmu.
 • pochopíte, aké faktory určujú úspešnosť pri uzdravení, rozpoznáte podmienky pre ľahké a chronické stavy, resp. cesty ako sa z ochorenia čo najskôr dostať von.
 • naučíte sa adresovať  konfliktné situácie a napatia inteligentne, preventívne a bez vytvárania zbytočných emocionálnych blokov.
 • ozrejmí sa Vám  závažnosť prepojení medzi ochorením, uzdravením a jednotlivými telesno - mentálnymi typmi ľudí. Dané súvislosti Vám umožnia lepšie nastaviť liečbu i terapiu.
 • osvetlíte si správny psychologický prístup k symptómom ochorenia, aby ste uzdraveniu nebránili, ale urýchľovali ho.
 • osvojíte si typy emocionálnych konfliktov, ich biologické vplyvy, mechanizmus a riešenia ako  najlepší nástroj udržania si pevného zdravia.
 • obdržíte svoju vlastnú psychologickú mapu, cez ktorú pochopíte, prečo prežívate práve to, čo preciťujete a aký stav je pre Vás v skutočnosti prirodzený
 • získate taký postoj k životu, ktorý v základoch zmení Váš postoj ku konfliktom života
 • porozumiete súvislostiam, ako učiniť zo svojho života  priestor pre nekonečné výzvy a učenie. Pre strachy a úzkosť krok za krokom nezostane žiadny priestor.
 • cenné informácie sa precvičovaním stanú Vašou bytostnou súčasťou. Pozitívny účinok Vašej premeny sa pretaví i do kladných medziľudských vzťahov, či pracovného prostredia.
 • ziskané poznatky sú nanajvýš praktické, ľahko osvojitelné a aplikovatelné v praxi. Ide o celoživotnú investíciu!

 

Koncept Integrálnej zdravovedy je štvorstupňový,
resp. pozostáva zo štyroch nezávislých, zároveň silne prepojených vzdelávacích modulov!

Modul 1
Germánska nová medicína. Biologické a psychosomatické súvislosti ochorení tela. 

Modul 2
Germánska nová medicína. Ochorenia psyché, detské choroby a medziľudské vzťahy z pohľadu Novej medicíny. 

Modul 3
Alchýmia a princípy uzdravenia z pohľadu Integrálnej zdravovedy. 

Modul 4
Integrálny prístup k liečbe a harmonizácii piatich tiel človeka.