Kurz Faster EFT s Alici Bláhovou

Termín: 29. 3. - 30. 3. 2014  BRATISLAVA

Miesto: Centrum Rafael, Narcisová 5, 821 01 Bratislava – Ružinov 

Čas: sobota 10.00 – 18.00 h, nedeľa: 9.00 – 16.00 h

Cena: 150 Eur vrátane bonusov.

Organizátorka: Alena Paľová, 0905 562 910, e-mail: palova@antre.sk

Lektorka: Alice Bláhová, EFT terapeutka z Českých Budejovíc, www.eft-cb.cz

 

 

Čo je FASTER EFT?

 • FASTER EFT – Faster emotional focused transformation. 
 • V překladu znamená RYCHLEJŠÍ EMOČNĚ ZAMĚŘENÁ TRANSFORMACE.
 • Je to metodologie vyvinutá Robertem G. Smithem po dlouhých letech studia a praxe, z poznatků klasického EFT, NLP, Hypnózy a dalších efektivních metod.
 • Naše mysl, prožívání událostí, pocity a fyzické tělo jsou JEDNÍM celistvým systémem.
 • FASTER EFT se zaměřuje na spojení mysl/tělo, uvolňuje nežádoucí emoce, mění způsob jakým vnímáme minulost a tím nám dává kontrolu nad našimi myšlenkami, emocemi i fyzickými symptomy.
 • FASTER EFT vytváří zcela nový filozofický systém a vysvětluje JAK a PROČ máme problémy.
 • FASTER EFT věří, že porucha není v nás ani v našich tělech. My naše životy tvoříme přesnou vnitřní prací. Cokoli v současnosti vytváříme (= vše co se nám děje), je úspěšným výsledkem založeným na informacích uložených v našem podvědomí, na našich vnitřních programech, vzorcích, zkušenostech a přesvědčeních. A tak je to i v případě něčeho co nechceme. I to je vždy úspěšně produkováno a opakováno naší myslí a tělem.
 • FASTER EFT je mistrovský proces, který nám umožňuje poznat JAK VYTVÁŘÍME problém, transformovat jeho nastavení uvolněním emocí, vjemů, pocitů, obrazů a vzpomínek v našem podvědomí a umožňuje nám nabýt moudrost, životní poznání a vnitřní klid a mír. Za použití jednoduchého efektivního na cíl orientovaného transformačního procesu nám dává vnitřní svobodu, rozvíjí naše hlubší vědomí, posunuje nás k lásce a k poznání vnitřních procesů tvoření.
 • FASTER EFT je jako akupresura s přidanými metodami, která umožňuje vědomé i podvědomé mysli spolu komunikovat a tělu tak pomáhá uvolnit stres a fyzické potíže.
 • Používá jednoduché protokoly, které vytváří hlubší změny v kratším čase než jiné „ťukací“ metody a je jednodušší pro sebeléčení i pro použití kdekoliv a kdykoliv.

                                                                                     

CIEĽ KURZU

 • Umožnit vám být v souladu s vlastními pocity a vhodně transformovat jejich vliv.
 • Dát vám dovednosti, jak efektivně a s větším porozuměním zvládat problémy.
 • Vysvětlit, jak fungují emoce a stres.
 • Naučit vás jak se změnit převzetím kontroly nad vaším emocionálním i fyzickým osudem.
 • Pomoci vám dosáhnout hlubokých změn a rozvinout si radikálně nové lepší pohledy na život.
 • Dát vám techniky pro změnu všech oblastí vašeho života, názorů, obav a přístupů, které dosud omezovaly vaši schopnost být skutečně šťastní.
 • Ukázat vám, jak převzít kontrolu a být nezávislí a myslet sami za sebe, místo abyste byli neustále omezováni a kontrolováni vašim okolím.
 • Pomoci vám porozumět  hlavním kořenům duševních/fyzických potíží a být schopní vytvářet změny sami v sobě.
 • Představit vám léčivé přístupy a jednoduché techniky z nejefektivnějších terapií Neuro-lingvistického programování, důkladného porozumění hypnotických stavů mysli, EFT.
 • Ilustrovat způsoby, jak najít a udržet svou osobní vnitřní sílu.
 • Budete schopni rozpoznat jaké vzorce chování a myšlení vám brání žít život naplno.

 

Kurz probíhá formou workshopu, každý účastník bude pracovat na svém tématu. 

Po jeho skončení obdržíte osvědčení o absolvování kurzu.

 

BONUSY pouze k tomuto kurzu!      

 1. přidán blok pro práci na zvýšení sebevědomí, sebehodnoty,víry v sebe a vztahu se sebou
 2. dvouměsíční konzultace po skončení kurzu v případě dotazů k FASTER EFT formou mailové korespondence zdarma

Cena kurzu

Cena včetně bonusů a obsáhlého manuálu  4000 Kč / 150 EUR.

Po prihlásení je potrebné uhradiť zálohu 50 €. Príkaz na úhradu vám pošleme na vás email.

Pro opakování kurzu Faster EFT platí snížená cena o 50%, do přihlášky napište datum absolvování.

Doba trvání oba dva dny sobota od 10-18h, nedeľa od 9-16 hod. s přestávkou na oběd (není v ceně).

 

PROGRAM

Co se v kurzu naučíte?

 • Systém víry Faster EFT a základy, na kterých je postaven
 • Historii a pozadí klasického EFT a FASTER EFT, Proč funguje vyťukání?
 • Proč máme problémy, příčiny a struktury problémů
 • NLP vnitřní reprezentace, modality, struktura našeho myšlení jako programy
 • Spojení těla a mysli, kdo je tvůrce, vnitřní proces tvoření
 • Co se musí stát, aby nastala nějaká změna. Jak poznám, že změna nastala správně.
 • Techniky pro rychlou transformaci problémů. Diskrétní vyťukávání. Technika pro změnu balíku emocí najednou. Technika výrazů obličeje. Vyťukávání částí a kousků.
 • Praktické ukázky a práce na svých problémech, metody pro zvýšení sebevědomí

Co si odnesu domů z kurzu?

Na kurzu Faster EFT je vítán úplně každý, kdo chce rozšířit své vědomosti intenzivními a účinnými dovednostmi metody Faster EFT. Techniky jsou účinné ať už máte jakékoliv přesvědčení či vyznání, budou fungovat každému.

Obdržíte příručku obsahující celou základní strukturu metody Faster EFT, její systém víry a techniky, které jste se v kurzu naučili. Také obsahuje doprovodné články a koncepty, které vám pomohou pochopit základy Faster EFT a povedou vás při práci na sobě.

Co uděláte s vaším tréninkem záleží čistě na vás. Neexistují žádná omezení!  Můžete ho přidat k vaší dosavadní terapeutické praxi, můžete jej používat jako mocný nástroj změny ve svém životě nebo můžete pomáhat i druhým lidem.

 

A co dál?

Po dokončení tréninkového kurzu máte možnost si kurz v budoucnosti znovu zopakovat s 50% slevou v ceně. Praktikové, kteří se chtějí systém dobře naučit a stát se co nejlepšími Faster EFT praktiky, často zjistí, že si potřebují semináře zopakovat.  I když lidé pochopí jednoduché i hluboké koncepty na rovině intelektu, ve skutečnou zažitou moudrost a zcela přirozenou dovednost se promění pouze s procvičováním a praxí.

Pro zvládnutí techniky na  úrovni terapeutického výcviku pro práci odborného FASTER EFT  terapeuta doporučuji absolvovat training I.-III. Roberta Smithe formou CD prezentace a zkoušek v Aj. nebo osobně na jeho výcviku.   www.fastereft.com

Je doporučováno, aby si všichni Faster EFT praktikové našli partnera na vyťukávání a pokračovali v práci sami na sobě. Všichni jsme lidské bytosti s problémy.

Další možností jsou společné EFT workshopy s lektorkou Alicí Bláhovou, kde se řeší následně problémy, když něco nefunguje nebo jako motivační tréninky k osobnímu rozvoji a změně vnitřních zdrojů k úspěchu, zdraví, štěstí a sebevědomí.

 

Prihláste sa a zarezervujte si miesto v kurze. Mapa konania kurzu 

 

Prihláška na kurz FASTER EFT v Bratislave

Vyplňte prosím prihlášku na kurz Faster EFT, ktorý sa uskutoční 29. - 30.3.2014 v Bratislave.