Prednášku pre vás organizuje 
vzdelávacia agentúra a vydavateľstvo ANTRE SK

ANTRE SK, s. r. o.
T. Tekela 10, 91701 Trnava

IČO: 36849839, DIČ: 2022472551
č. účtu: 2625761386/1100

kurzy: www.antre.sk
knihy: www.antreshop.sk

Kontakt na organizátorov

Ak máte akékoľvek otázky ohľadne prihlášok, objednávok kníh a organizačného zabezpečenia podujatia, kedykoľvek ma kontaktujte:

 

Ing. Alena Paľová

riaditeľka firmy ANTRE SK
palova@antre.sk
tel: 0905 562 910
www.antreshop.sk

 

 

Mgr. František Nagy, MBA
lektor, konzultant Integrálnej Zdravovedy

Skype: novamedicina
Facebook: germanska nova medicina

tel: 00421(0)905 992 358
email: novamedicina@yahoo.com

https://integralna-zdravoveda.webnode.sk/

 

Alice Bláhová
EFT špecialistka, GNM konzultantka

EFT centrum CB
České Budejovice

tel: +420 775 105 161
Skype: alice.blaho1
e-mail: alice.blaho@email.cz

https://www.eft-cb.cz/