Kniha "AKO PORAZIŤ RAKOVINU UŽ NIE JE TAJOMSTVO"

O knihe

Mnohí ňou trpia, málokto chce o nej otvorene hovoriť. Rakovina je choroba, s ktorou sa v radoch populácie spája hlboký strach, ale aj nádej, ktorá zomiera ako posledná. V životoch ľudí, kam táto diagnóza vstúpila, neraz prichádza k ráznemu prehodnoteniu hodnôt, dokonca k nečakaným životným zvratom. Ľudia si pri konfrontácii s daným ochorením často kladú otázku: „Prečo práve ja? Prečo teraz? Ako ďalej naložiť so svojím životom?“

Priekopnícka kniha Františka Nagya, odborníka na integrálny prístup k uzdraveniu, prináša odpovede ľuďom, ktorých sa dané ochorenie týka a pre ktorých bude iste cenným prínosom. Kniha, ktorú práve držíte v rukách, v logických krokoch odkrýva príčiny rakoviny, poukazuje na jej biologický mechanizmus a zároveň poskytuje čitateľovi mapu, aby sa lepšie vyznal v spleti najrôznejších ciest za trvalým uzdravením. Správna informácia podaná včas je totiž schopná zachrániť nejeden ľudský život.

Cena knihy: 11,50 €

Obsah knihy

O autorovi  ...8
Predslov ...10
Hľadá sa svätý grál ...12
Germánska nová medicína (GNM). Svetlo na konci tunela? ...14
Prvý biologický zákon. Emocionálny konflikt ako spúšťač rakoviny ...17
Druhý biologický zákon. Dvojfázovosť ochorení ...24
Tretí biologický zákon. Ontogenetický systém rakoviny a iných ochorení ...29
Štvrtý biologický zákon. Ontogenetický systém mikróbov ...35
Piaty biologický zákon. Kvintesencia Germánskej novej medicíny ...39
Základné typy biologických konfliktov ...43
Prierez ochoreniami podľa orgánov ...45
Prečo musel Steve Jobs umrieť na rakovinu? ...67
Prvé kroky na ceste k zdolaniu rakoviny ...69
10 krokov ako čeliť diagnostikovanej rakovine ...78
Dodatočné odporučenia pre výživu, suplementáciu a účinné liečebné protokoly ...85
Záverečné slovo... ...93

Príhovor autora ku knihe

Rakovina.... Pliaga, či dar? Každoročne len na Slovensku ňou ochorie okolo 30 tisíc pacientov. Prečo? Kto alebo čo za to môže? Prečo práve teraz a prečo zrovna Ja? Získajte cenné informácie v doleuvedenom  videu i o nasledovných otázkach:

  • Čo spúšťa rakovinové bujnenie?
  • Aké sú zákonitosti  vzniku rakoviny?
  • Čo je spoločným menovateľom pacientov na onkologické ochorenia?
  • Prečo umierame bez poznania pravdy?
  • Kde zohnať hodnoverné a komplexné informácie?
  • O knihe, ktorá môže zachrániť život...

 

Ukážky z knihy

Objednávka knihy Ako poraziť rakovinu už nie je tajomstvo

Knihu si môžete objednať aj cez tento formulár. Cena knihy: 11,50 €. Knihy posielame na dobierku 2,25 € pri 1 knihe.