Prečo absolvovať Akadémiu integrálnej zdravovedy

8 pádnych  dôvodov prečo absolvovať vzdelávanie na Akadémii Integrálnej zdravovedy?

  1. Unikátnosť predkladaných poznatkov tkvie v jedinečnej syntéze a logickom prepojení tradičných i  moderných prístupov k človeku, prevencii a uzdraveniu. Naším záujmom nie je len poskytnúť cenné informácie, ale predovšetkým naučiť absolventa vnímať hlboké prepojenia medzi rozdielnymi terapeuticko - medicínskymi postupmi, nachádzať a rozpoznávať vedecky overené zákonitosti súhry fyzického tela, mozgu a psyché človeka.
  2. Efektívne rozvrhnutý a podaný  koncept učebnej látky  umožňuje záujemcovi pochopiť súvislosti prepojení tela, mozgu a psyché i s praktickými odporúčeniami za rekordne krátky čas. Celkový koncept Integrálnej Zdravovedy je môžné "uchopiť" za 4 dni! Ušetríte si kopec času...
  3. Zameriavame sa nielen na dôkladnú teóriu, ale i na praktické odporúčania, ktoré sú šité pre jednotlivé chorobné stavy, resp. prevenciu na mieru.
  4. Komplexnosť  Integrálnej zdravovedy spočíva vo viacúrovňom vnímaní človeka, jeho zdravia, chorôb, predkladané riešenia majú zacieliť rôzne úrovne nášho bytia.
  5. Unikátnou syntézou  modelov Germánskej novej medicíny, Psychoonkológie, Indickej Ajurvédy, Tradičnej čínskej medicíny, biochemickej a výživovej typológie človeka, ktorá na svete nemá obdobu, získava absolvent jedinečný uhol nazerania na seba i na svojich potenciálnych pacientov.
  6. Skrz zameranie sa na esenciu a zbavením predkladných informácií zbytočného balastu sa absolvent učí skutočne účinne a rýchlo.
  7. Cieľom je naučiť účastníka  rozpoznať individualitu človeka na rôznych stupňoch jeho existencie a tým praktické terapeutické doporučenia prispôsobovať na mieru.
  8. Spoznáte skutočnú kráľovnú psychosomatiky a samoliečby, ponoríte sa do tajov hlbokých energetických prepojení tela, naučíte sa šiť vďaka poznatkom o biochemickej,  konštitučnej, dokonca spirituálnej individualite človeka riešenia na mieru pre seba i pre svojich možných pacientov.

Pokračovať na Akadémiu Integrálnej Zdravovedy