AKADÉMIA INTEGRÁLNEJ ZDRAVOVEDY

 
 

Modul 1

Germánska nová medicína. Biologické a psychosomatické súvislosti ochorení tela. 


Miesto: Pezinok
Rozsah: 1 dňový seminár, od 9:00 -  20:00 h
Cena: 80 EUR (2000 Kč) / osoba
Prednášajúci: Mgr. František Nagy, MBA, Lektor a konzultant Integrálnej zdravovedy a Germánskej novej medicíny

 

Čo sa naučíte v rámci tohto vzdelávacieho modulu?

 • spoznáte skutočnú kráľovnú psychosomatiky a samoliečby.
 • osvojíte si  5 biologických zákonov, aby ste mohli prognózovať priebeh ochorení.
 • konečne detailne pochopíte presné emocionálne príčiny Vašich ochorení, aby ste sa im mohli vyvarovať.
 • odkryje sa Vám príčina rakoviny, celej plejády iných ochorení a ich prirodzená forma adresovania.
 • skrz logický výklad sa Vaše celé telo stane dokonalým zrkadlom Vašich emocionálnych stavov.
 • lekári, terapeuti, laici sa naučia precízny psychosomatický model vzniku, priebehu a riešenia telesných ochorení.
 • dopracujete sa k vedeckému, overitelnému, i laicky ľahko pochopiteľnému systému vnímania tela a mysle.
 • porozumiete prepojeniam medzi psychickými konfliktami, orgánmi tela a mozgom človeka
 • naučíte sa jednoduché techniky na vlastnú psychohygienu a nápravu telesných disharmónií
 • a ešte mnoho  cenných informácií...
 
Modul 2

Germánska nová medicína. Ochorenia psyché, detské choroby a medziľudské vzťahy z pohľadu Novej medicíny. 

Termín: 2. marca 2014
Miesto: Pezinok
Rozsah: 1 dňový seminár, od 9:00 -  20:00 h
Cena: 80 EUR (2000 Kč) / osoba
Prednášajúci: Mgr. František Nagy, MBA, Lektor a konzultant Integrálnej zdravovedy a Germánskej novej medicíny

 

Čo sa naučíte v rámci tohto vzdelávacieho modulu?

 • porozumiete mechanizmu vzniku celeho radu psychických porúch a ich prevencii.
 • dozviete sa prečo afektívne poruchy vôbec vznikajú.
 • získate praktické  informácie o partnerských a medziľudských vzťahoch z unikátnej evolučnej perspektívy.
 • budete môcť poradiť v oblasti prevencie komplikácií počas tehotenstva.
 • naučíte sa ako sa vyhnúť rizku poškodenia plodu počas tehotenstva, resp. vývojovým vadám.
 • dozviete sa o príčinách a prevencii v oblasti neplodnosti.
 • lekári, terapeuti, laici sa naučia precízny psychosomatický model vzniku, priebehu a riešenia psychických a afektívnych porúch.
 • pochopíte mechanizmus vzniku detských ochorení  na základoch prepojení mozgu - orgánu - psyché.
 • ozrejmí sa Vám koncept vzniku depresií a panického strachu.
 • porozumiete traumám života  a ich možným podobám.
 • a ešte mnoho  cenných informácií...
 

Modul 3

Alchýmia a princípy uzdravenia z pohľadu Integrálnej zdravovedy. 

Termín: 31. mája 2014
Miesto: Pezinok
Rozsah: 1 dňový seminár, od 9:00 -  20:00 h
Cena: 80 EUR (2000 Kč) / osoba
Prednášajúci: Mgr. František Nagy, MBA, Lektor a konzultant Integrálnej zdravovedy a Germánskej novej medicíny

 

Čo sa naučíte v rámci tohto vzdelávacieho modulu?

 • získate logický, praktický, integrálny  prehľad na u(ZDRAVIE)enie z perspektívy rôznych medicínskych systémov.
 • pochopíte biologické zákony Novej medicíny  v kontexte indickej Ajurvédy,  Tradičnej čínskej medicíny a Védskej psychológie
 • obdržíte mnohé rady  pre oblasť komplexného u(ZDRAVIE)nia šité na mieru.
 • budete schopný náležite prepojiť poznatky z rôznych smerov a tak intenzifikovať svoju terapiu alebo prevenciu.
 • naučíte sa 3 piliere uzdravenia a dlhovekosti, aby ste mohli adresovať komplexne tak psychické ako i telesné ochorenia.
 • spoznáte "správny" postoj k adresovaniu životných výziev a emocionálnych konfliktov.
 • terapeuti sa naučia do svojej praxe integrovať viacero holistických konceptov, laici pochopia komlexnosť cesty za uzdravením.
 • a ešte mnoho  cenných informácií...
 
Modul 4

Integrálny prístup k liečbe a harmonizácii piatich tiel človeka. 

Termín: 1. júna 2014
Miesto: Pezinok
Rozsah: 1 dňový seminár, od 9:00 -  20:00 h
Cena: 80 EUR (2000 Kč) / osoba
Prednášajúci: Mgr. František Nagy, MBA, Lektor a konzultant Integrálnej zdravovedy a Germánskej novej medicíny

 

Čo sa naučíte v rámci tohto vzdelávacieho modulu?

 • rozpoznáte komplexnosť liečby a harmonizácie človeka
 • získate poznatky o spôsoboch adresovania fyzického i subtilných tiel človeka
 • naučíte sa techniky na harmonizáciu fyzického, energetického, mentálneho, kauzálneho i spirituálneho tela
 • obdržíte tucet účinných techník na pomoc sebe, i svojim pacientom
 • pochopíte hlboké prepojenia medzi rôznymi úrovňami nášho bytia a ich vplyv na u(ZDRAVIE)nie
 • budete schopný si spraviť skutočne celistvý obraz o problémoch i riešeniach jednotlivých zdravotných stavov
 • na základoch poznatkov o biochemickej, energetickej, spirituálne individualite človeka budete schopný šiť riešenia na mieru
 • naučíte sa interpretovať archetypálne a spirituálne odkazy  pre jednotlivé oblasti Vášho života, obdržíte nástroje na pochopenie mechanizmu a  identifikáciu karmických záťaží u  človeka, osvojíte si techniky práce s mentalnym telom,spoznáte cesty harmonizácii energetických nerovnováh, spoznáte svoju unikátnu biochemickú individualitu a výhody plynúce z rešpektovania jej zákonitostí
 • a ešte mnoho  cenných informácií...
 

V prípade akýchkoľvek otázok k modulom Akadémie Integrálnej zdravovedy nás neváhajte prosím  kontaktovať cez mail novamedicina@yahoo.com  alebo na tel. čísle 00421 (0)905 992 358.

 

Prihláška na Akadémiu Integrálnej Zdravovedy