Komu odporúčame vzdelávanie na Akadémii Integrálnej zdravovedy?

  • tým, ktorí nechcú žiť v zajatí ochorení, túžia po energickom, pozitívnom a šťastnom živote
  • všetkým laikom, starostlivým matkám, otcom, starým rodičom, mladým ľuďom, ktorí si dobre uvedomujú, že zdravie je hodnota a oplatí sa do neho včas investovať
  • tým, ktorí majú už akurát tak  dosť stresu, napatia a radi by podnikli preventívne kroky v záujme svojho fyzického a duševného zdravia
  • tým, ktorí nechcú zúfať a strachovať sa pred každou preventívnou lekárskou prehliadkou
  • tým, ktorí sú natoľko inteligentní, že vedomou prácou na sebe sa chcú  vyvarovať vážnych zdravotných komplikácií
  • tým, ktorí by svoju vitálnu energiu radšej využili na svoj sebarozvoj než sebaničenie
  • tým, ktorí vďaka svojej uvedomelosti vedia, že k uzdraveniu nepostačuje adresovať len fyzické telo
  • všetkým tým odborníkom, lekárom, terapeutom, psychológom, záujemcom o tému zdravia, ktorí by radi porozumeli integrálnemu prístupu k človeku a tým si zefektívneli svoju záslužnú prácu
  • tým, ktorí si uvedomujú, že správna informácia podaná včas môže niekomu zachrániť dokonca i  život.

Pokračovať na Akadémiu Integrálnej Zdravovedy