Máte už sviečku na budúci víkend?

26.10.2013 20:50

Dnes trochu na vážnejšiu tému a vážne.

Máte už sviečku na budúci víkend? Spomínate na svojich blízkych zosnulých? Ako žili? Ako a prečo opustili tento svet? Mohli žiť dlhšie? 

Mnoho príbehov hovorí, že odišli vinou lekárov, nášho slabého zdravotníctva, či vlastnou vinou. 

Alebo aj vďaka našej nevedomosti a neinformovanosti. Poznáme vari pravdivé zákonitosti zdravia a choroby? Vieme identifikovať moment kedy choroba vznikla? Vieme ako bude prebiehať a kedy budeme opäť zdraví? Čo treba presne urobiť pre svoje uzdravenie?

Nevieme, tápeme a vyhýbame sa informáciám o chorobách. Kým sme zdraví nechceme čítať nič o vzniku choroby, aby sme ju náhodou nepritiahli, veríme na slepé pozitívne myslenie. A keď sme chorí, tak sa niekedy tiež vyhýbame informáciám, veď čo o tom ešte budem čítať, nestačí, že tu chorobu mám? A tak veselo prenechávame zodpovednosť za svoje zdravie na lekára, on je tu od toho, aby sa o mňa postaral, veď si platím zdravotné poistenie, a on sa vyzná v mojom tele najlepšie, veď je predsa vyštudovaný MUDr. A keď pochybí obrátim sa na právnikov. Je to však slepá ulička, ktorá nás, myslím si, k zdraviu neprivedie.

Kým budeme slepo veriť autoritám a prenechávať zodpovednosť za svoje zdravie niekomu inému, koledujeme si o problémy. Najväčším odborníkom na moje telo i dušu musím byť ja. Musím sa o to snažiť. Ja so sebou predsa žijem najviac. Lekár môže byť len dobrým poradcom a ja zvážim, či to, čo mi hovorí a ponúka mi pomôže alebo nie. Čo to znamená pre mňa? Ak som ja ten najvyšší zodpovedný za seba, tak sa musím snažiť mať potrebné informácie a vedomosti o fungovaní  svojho tela i duše, o zákonitostiach zdravia i choroby. A nemôžem strkať hlavu do piesku, keď zbadám informácie napr. o rakovine, či už sa ma netýka alebo týka. Obávam sa, že už sa dotkla nejakým spôsobom každého. Ak sa totiž dopátram k tým správnym informáciám možno sa nikdy mňa a mojej rodiny týkať nebude.

Musíme nabrať odvahu, možno byť tvrdohlaví a neposlušní voči nedôveryhodným autoritám, ktorí žijú v nevedomosti alebo sú súčasťou nesprávneho systému, ktorého cieľom nie je zdravý človek, ale zisk a peniaze.

Chcem vás pozvať na štúdium Novej medicíny, poznanie 5 biologických zákonov zdravia a choroby, ktoré fungujú u ľudí, zvierat i rastlín a dávajú nám do budúcnosti veľkú nádej. Pozývam vás spoznať tie zásadné princípy, ktoré ak pochopíte, umožní vám to správne sa rozhodovať v akýchkoľvek životných situáciách a umožní vám to rozlišovať dobré rady a zlé rady lekárov, priateľov, rodiny...

Toto nie je článok proti lekárom, lekári nám často môžu významne pomôcť a zachránia život. Tak ako to urobil aj MUDr. med. Ryke Geerd Hamer, nemecký lekár, ktorý objavil päť biologických zákonov, ktoré možno aplikovať na akýkoľvek prípad pacienta. Tie vysvetľujú príčiny chorôb, priebeh a proces uzdravenie. Popisuje a dokazuje priame spojenie psychiky, mozgu a orgánu. Sú základom pre alternatívnu celistvú medicínu postavenú na absolútne iných základoch než súčasná medicína.

Na Slovensku dielo MUDr. med. Ryke Geerd Hamera prekladá, objasňuje a šíri lektor a konzultant Germánskej novej medicíny a Integrálnej zdravovedy Mgr. František Nagy, MBA. O novej medicíne napísal dve knihy: Seznámení s novou medicínou (Paprsky) a Ako poraziť rakovinu už nie je tajomstvo (Antre). A v novembri máte príležitosť vypočuť si pre laikov zrozumiteľnú prednášku a začať tak samoštúdium a poznanie tých najzákladnejších zákonov, ktoré v našom tele fungujú, sú vlastne jednoduché a umožnia nám dobre sa rozhodovať v otázkach zdravia. Zbavíte sa tiež niektorých mýtov, ktoré nám doterajšia medicína vnútila.

Pozývam vás na prednášku Františka Nagya 21. novembra v Dome kultúry Ružinov v Bratislave, 27. Novembra v Business Centre Košice a 3. Decembra v Stredoslovenskom osvetovom stredisku v Banskej Bystrici.

Verím, že vyzbrojení novými znalosťami bude sviečka vášho života horieť s menšími komplikáciami a podstatne dlhšie.

 

Alena Paľová - Antre